30.06
Helsingfors Pride Steg för Steg deltar på Prideparaden i Helsingfors.
28.07
Steg för Steg på Jakobsdagar Steg för Stegs erfarenhetstalare och lokala grupp i Jakobstad deltar på Jakobsdagar.
18.08
Steg för Steg på Åland Pride Steg för Stegs grupp på Åland deltar i Åland Pride.
25.08
Möjligheternas torg i Mariehamn Steg för Stegs grupp på Åland deltar på möjligheternas torg i Mariehamn.

Lägerunderstöd

08.03.2017 kl. 12:48
Möjlighet att ansöka om understöd för att delta i FDUV:s sommarläger.

Du som är medlem i föreningen Steg för Steg har möjlighet att ansöka om understöd från föreningen för att delta i FDUV:s sommarläger.

En fritt formulerad ansökan kan skickas till:

Steg för Steg
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 Helsingfors

I den fritt formulerade ansökan bör framgå eller bifogas:

1. Det ansökta beloppet.Du kan ansöka om max 300 euro i understöd.
2. Uppgifter om bankförbindelse.
3. Ett nekande understödsbeslut från hemkommunen.

Ansökningstiden för understöd går ut 15.4.2017.

 

                             

 

För mer information kontakta
verksamhetskoordinator Sofia Jernström
tfn 040 5043755 eller e-post sofia.jernstrom(a)stegforsteg.fi

 


Steg för Steg har beviljats understöd från Stiftelsen familjen Lerches understödsfond för att dela ut lägerunderstöd till våra medlemmar.