Erfarenhetstalare

Steg för Stegs erfarenhetstalare är en central del av verksamheten.
Erfarenhetstalarna berättar om hur det är att ha en utvecklingsstörning.

Erfarenhetstalarna berättar om sina liv
och svarar på frågor om till exempel boende och arbete.

Erfarenhetstalarna kan besöka till exempel skolor, företag, nämnder eller föreningar.

 

Läs mer om att boka en erfarenhetstalare

Vi har åtta erfarenhetstalare i södra Finland. 

Vi har sju erfarenhetstalare i Österbotten.

 

Personer med utvecklingsstörning ska synas mera i samhället
och vara med om saker som är viktiga för dem. 

 

På bilden ser man Steg för Stegs erfarenhetstalare i Södra Finland

Här är våra erfarenhetstalare i Södra Finland.                               Foto: Elvira Eilittä

Från vänster: Jonne Tallberg, Ulrica Sund, John Pelkonen, Hanna Grandell, Merja Ullner, Kari Lautjärvi och Jonas Bergholm


Steg för Stegs erfarenhetstalare i Österbotten

Här är våra erfarenhetstalare i Österbotten.                            Foto: Calle Lindgren

Från vänster: Rex Hartman, Jonas Jansson, Henrik Ström, Carola Hägg, Joakim Smeds, Pia Tallgren och Maria Wallén

Vill du boka en erfarenhetstalare?

Erfarenhetstalare i södra Finland
e-post frank.lundgren@stegforsteg.fi
tfn 040 845 33 68

Erfarenhetstalare i Österbotten
e-post annika.martin@fduv.fi
tfn 040 567 92 57

Erfarenhetstalare på Åland
e-post: info.duv@handicampen.ax
tfn 018 527 371


Ett erfarenhetstalarbesök kostar 50-100 € + resor,
beroende på uppdrag.
En handledare följer alltid med på uppdrag.