30.06
Helsingfors Pride Steg för Steg deltar på Prideparaden i Helsingfors.
28.07
Steg för Steg på Jakobsdagar Steg för Stegs erfarenhetstalare och lokala grupp i Jakobstad deltar på Jakobsdagar.
18.08
Steg för Steg på Åland Pride Steg för Stegs grupp på Åland deltar i Åland Pride.
25.08
Möjligheternas torg i Mariehamn Steg för Stegs grupp på Åland deltar på möjligheternas torg i Mariehamn.

Grattis Steg för Steg!

27.10.2016 kl. 08:30
Idag, den 27 oktober är det 20 år sedan föreningen Steg för Steg bildades. Ordförande Jonne Tallberg berättar varför det är viktigt att få bestämma själv och hur en erfarenhetstalare kan ge personer med utvecklingsstörning en starkare röst i samhället.

Från medinflytande till självbestämmande!

Det borde vara en självklarhet att personer med utvecklingsstörning ska ges möjlighet att påverka det som berör dem och deras liv. Att få delge sina erfarenheter, uttrycka sina åsikter och få det stöd man behöver för att kunna göra egna val.

För tjugo år sedan var självbestämamnde ingen självklarhet för personer med utvecklingsstörning. Trots att vi i dag talar allt mer om självbestämmande, om rätten att få bestämma själv, är det fortfarande ingen självklarhet.

Allas lika rättigheter

Tanken om medinflytande och självbestämmande ansågs viktigt redan för trettio år sedan. På 1980-talet bildades en medbestämmande arbetsgrupp inom FDUV. Efter många år av förberedande arbete inom arbetsgruppen bildades föreningen Steg för Steg r.f. på FDUV:s förbundskongress i Borgå den 27 oktober år 1996. Föreningen blev därmed Finlands första förening där medlemmarna består av personer med utvecklingsstörning.

Under de tjugo år som gått har föreningen på många olika sätt engagerat sig i frågor som berör rättigheter för personer med utvecklingsstörning och arbetat för att personer med utvecklingsstörning ska höras och synas i samhället, ha samma rättigheter som alla andra och vara med och besluta om saker som berör dem.

Viktigt att få bestämma själv över sin vardag

Steg för Stegs ordförande Jonne Tallberg berättar varför det är så viktigt, och vad det innebär för honom, att få bestämma själv över sitt liv.

- Vi med en funktionsnedsättning har också rätt att få leva precis som alla andra. Vi kan göra egna beslut bara man ger oss en chans. Vi har rätt att själva bestämma när vi vill träffa kompisar eller gå ut på en promenad, när vi vill städa vår lägenhet eller bjuda någon på besök. Vi har också rätt att bestämma själv när vi vill äta eller lägga oss på kvällen, säger Jonne.

-Man skall inte behandla oss som små barn eller stänga in oss på institution. Själv tycker jag det är viktigt att jag får bestämma när jag äter, vem jag träffar och när jag kommer hem på kvällen, när jag lägger mig och stiger upp på veckosluten. Jag vill också bestämma vem jag ger reservnyckeln till min lägenhet till och hur min lägenhet är möblerad. Det är jag som ska trivas där.

-Vi är experter på våra liv, så det är oss ni ska lyssna på!

Foto: Sofia Jernström