30.06
Helsingfors Pride Steg för Steg deltar på Prideparaden i Helsingfors.
28.07
Steg för Steg på Jakobsdagar Steg för Stegs erfarenhetstalare och lokala grupp i Jakobstad deltar på Jakobsdagar.
18.08
Steg för Steg på Åland Pride Steg för Stegs grupp på Åland deltar i Åland Pride.
25.08
Möjligheternas torg i Mariehamn Steg för Stegs grupp på Åland deltar på möjligheternas torg i Mariehamn.

Vi vill bestämma om det som berör oss

19.09.2016 kl. 11:37
Steg för Stegs styrelse har skrivit en insändare om självbestämmande till Hufvudstadsbladet. Läs vår insändare här.

Vi vill bestämma om det som berör oss

Idag, den 19 september, ordnar de finlandsvenska handikapporganisationerna en gemensam fest på G18 i Helsingfors för att fira att Finland ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I samband med festen vill föreningen Steg för Steg uttala sig om konventionen.

Det var viktigt att Finland ratificerade konventionen. Det handlar om rättvisa och lika behandling för oss personer med funktionsnedsättning. Vi vill bestämma mera om våra liv. Specialomsorgslagen har ändrats så att självbestämmande för personer med utvecklingsstörning har stärkts men det räcker inte. Vi behöver en ny lag om självbestämmande som gäller alla personer med en funktionsnedsättning.

Förberedelserna för lagen om självbestämmande pågår men det är viktigt att detta arbete slutförs. Vi anser att delaktighet, demokrati och självbestämmande är viktigt för alla oberoende av funktionsnedsättning. FN-konventionen förbinder Finland till vissa minimikrav. Det handlar om hurdan lagstiftning vi vill ha och hur samhället uppfyller kraven i praktiken. Vi vill vara med och bestämma om det som berör våra liv. Det finns fortfarande mycket kvar att jobba för.

Steg för Stegs styrelse

[Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Grundtanken i föreningen är jämlikhet, delaktighet och mänskliga rättigheter för personer med utvecklingsstörning. Föreningens medlemmar finns i hela Svenskfinland.]