Läs vårt medlemsblad

Läs vårt medlemsblad

Sofia Jernström
09.05.2014 kl. 15:38

Om Steg för Steg

Steg för Steg rf är en förening för och med personer med utvecklingsstörning.

Det betyder att vår styrelse består av personer med utvecklingsstörning
och att personer med utvecklingsstörning är med och bestämmer om vår verksamhet.

Steg för Steg arbetar för att
personer med utvecklingsstörning ska höras och synas i samhället.

Medlemmarna lär sig om sina rättigheter,
talar om sina erfarenheter och beslutar om saker som är viktiga för dem.

Grundtanken i föreningen är jämlikhet, delaktighet
och mänskliga rättigheter för alla.

 

Se en kort video om föreningen:

 

Ladda ner (pdf)

Broschyr om föreningen Steg för Steg

Broschyr om erfarenhetstalare

Föreningens målprogram 2018-2020

 

Steg för Steg är medlem i FDUV, Nordiska Samarbetsrådet (NSR) och European Platform of Self-advocates (EPSA).

FDUV är ett förbund som arbetar för
personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga i Svenskfinland.

NSR är ett samarbete mellan föreningar och förbund i Norden.
NSR arbetar för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga.

EPSA är en organisation som arbetar för att
personer med utvecklingsstörning ska tala för sig själva.
ESPA består av grupper som arbetar med detta i olika länder i Europa.