Här kan du läsa mer
om Steg för Stegs
lokala grupper.
Klicka på gruppens namn
eller bild så får du veta mera.

Ifall du vill gå med i en grupp
eller kanske starta en helt egen grupp där du bor
kan du kontakta oss.

Kontakta då:

frank.lundgren@stegforsteg.fi  (040 845 3368) i södra Finland

eller annika.martin@fduv.fi (040 567 9257) i Österbotten