Personer med utvecklingsstörning kan bli ordinarie medlem i Steg för Steg.
Vem som helst kan bli understödande medlem.

Medlemmar i Steg för Steg understöder föreningens viktiga arbete för att personer med utvecklingsstörning ska synas och höras i samhället.

Som medlem får du:

  • information om Steg för Stegs verksamhet som du kan delta i, gratis eller till lägre avgift.
  • vårt medlemsblad, FDUV:s medlemstidning GP och de nyaste broschyrerna på lättläst.

Som ordinarie medlem får du också:

  • rösta under föreningens årsmöte.
  • möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag för FDUV:s sommarläger.
  • ställa upp som kandidat i styrelsevalet.

Medlemsavgiften är 8 euro för ordinarie medlemmar.
För understödande medlemmar är medlemsavgiften 13 euro.

Vill du bli medlem går det lätt att fylla i dina uppgifter i medlemsformuläret här intill.
Dina kontaktuppgifter skrivs in i föreningens medlemsregister. FDUV ansvarar för medlemsregistret.

Om du har frågor om medlemskapet, vill meddela om ändringar eller vill avsluta ditt medlemskap kontakta:
Sofia Jernström (sofia.jernstrom@stegforsteg.fi, 040 5043755)

Bli medlem

Jag tillåter att mina personuppgifter som jag skrivit in i formuläret ovanför behandlas av Steg för Steg och FDUV.

Steg för Steg ger dina personuppgifter till FDUV som ansvarar för medlemsregistret. FDUV ger dina personuppgifter också till de tryckerier som trycker tidningarna GP (Gemenskap & påverkan) och SOS Aktuellt. Detta behövs för att du ska få tidningarna hem till din postlåda.

Föreningslagen kräver att en förening har ett medlemsregister på sina medlemmar.

Uppgifterna om dig samlas in för att:
- vi ska kunna skicka information och material som kan vara intressant för dig som medlem.
- vi ska kunna skicka medlemsfaktura.
- vi ska veta hur många medlemmar föreningen har.

Vi är noga med att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt.
Uppgifterna sparas så länge du är medlem och tas bort då du avslutar ditt medlemskap.
Du har rätt att få information om vilka medlemsuppgifter Steg för Steg har om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter ändrade. Kontakta i sådana fall:

Sofia Jernström
sofia.jernstrom@stegforsteg.fi
040 5043755